ระบบวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ระบบค้นหาข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 
ประเภทใบแจ้งข้อเท็จจริง

 

เลขที่รับแจ้ง * ตัวอย่าง 50/2549
ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้ประกอบการ
จำนวนค้นหาทั้งหมด รายการ
ลำดับเลขรับแจ้งชื่อทางการค้าไทยชื่อทางการค้าอังกฤษรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ประกอบการประเภททะเบียนสถานะ 
No records to display.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000