ระบบวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ระบบค้นหาข้อมูลทะเบียนวัตถุอันตราย


ทะเบียนเลขที่ * ตัวอย่าง 11/2559 ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
สถานะทะเบียน
สารสำคัญ
จำนวนค้นหาทั้งหมด รายการ

ลำดับเลขทะเบียนชื่อทางการค้าไทยชื่อทางการค้าอังกฤษรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ประกอบการประเภททะเบียนตรวจสอบสถานะการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
No records to display.

หมายเหตุ : ทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะของใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 / ใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องเป็น สถานะคงอยู่ เท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000