ระบบวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


ระบบค้นหาข้อมูลทะเบียนวัตถุอันตราย

ทะเบียนเลขที่
* ตัวอย่าง 11/2559
ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย)
ชื่อทางการค้า (ภาษาอังกฤษ)
สารสำคัญ

จำนวนค้นหาทั้งหมด

รายการ
ลำดับเลขทะเบียนชื่อทางการค้าไทยชื่อทางการค้าอังกฤษรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ประกอบการประเภททะเบียนตรวจสอบสถานะการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
No records to display.
หมายเหตุ : ทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะของใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 / ใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องเป็น สถานะคงอยู่ เท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000